Một nửa thế giới là đàn ông, một nữa thế giới là đàn bà theo quy luật cân bằng âm dương trong trời đất . Đàn ông đàn bà đều là hoa của mẹ đất là tinh hoa của cha trời .

Sự hiện diện cxủa loài người trên trái đất này là để duy trì nòi giống và bảo vệ địa cầu tuyệt tác mà cha trời ban cho, cùng nhau học hành tu dưỡng đạo đức, cùng nhau xây dựng nền hòa bình hạnh phúc ấm no cho nhau trên khắp hành tinh này, cùng nhau xây dựng tình yêu thương giữa con người với con người không phân biệt đẳng cấp không phân biệt màu da sắc tộc tất cả đều là con chung của cha trời, luôn đặt tình yêu thương lẫn nhau lên trên hết để thuận theo ý của cha trời, yêu thương tất cả, muôn loài vạn vật do đôi bàn tay tài tình khéo léo của cha trời là ông tiên có phép màu

huyền diệu ban cho, yêu thương tình yêu đôi lứa để làm đẹp lòng cha và cùng nhau xây dựng tổ ấm uyên ương sinh con đẻ cháu nối dòng phải dạy con duy trì giữ gìn đạo đức gia phong để vun đắp cho nền hạnh phúc trường tồn tại hai thế giới sự sống.

Còn những người để đạo đức suy đồi đang lao vào các tệ nạn xã hội . Đạo làm con không có tròn chữ hiếu đạo vợ chồng không tròn kiếp phu thê đó là những người tự gieo ra nhân xấu cho mình, tự tạo ra những sợi giây tơ hồng quấn chặt lấy mình để phải nhận lấy sự khổ đau muôn đời muôn kiếp tại hai thế giới sự sống.